تخفیف بیشتر برای خرید کتاب از سایت پنج و هفت!

با عضویت درگروه هواداران پنج و هفت در سایت باشگاه مهرا

تا ٢۵ درصد تخفیف بگیرید

همچنین می توانید علاوه بر تخفیف در سایت پنج و هفت

از سایرتخفیف ها و جوایز باشگاه مهرا بهره مند شوید.

همین حالا عضو مهرا شو۱۵٠٠ امتیاز و ۱۵٠ سکه بگیر🤩

مزایای باشگاه مهرا

تخفیف در خرید

میتونی از مراکز طرف قرارداد باشگاه مهرا با تخفیف خرید کنی.

امتیاز و سکه

با فعالیت در باشگاه مهرا میتونی امتیاز بگیری و هر ۱٠ امتیاز ۱ سکه میشه

پویش ها

میتونی با شرکت تو پویش ها هم جایزه ببری هم امتیاز و سکه بگیری.

جوایز

میتونی سکه‌هاتو به بلیت سینما و تئاتر، کتاب، کتاب صوتی و ... تبدیل‌کنی.

همین حالا مهرایی شو!!